บันทึกการทำ Unit Testing ในภาษา Go

--

กำลังศึกษาและหัดเขียนภาษา Go เพื่อที่จะนำไปใช้พัฒนาระบบใหม่ ๆ ของทีม

Photo by Michael Dziedzic on Unsplash

การเขียน Unit Test ในภาษา Go มีแนวทางที่นิยมปฏิบัติดังนี้

  1. ไฟล์ test มักตั้งชื่อด้วย ไฟล์ที่จะ test และต่อท้ายด้วย ​_test.go
  2. ไฟล์ test ต้องอยู่ directory เดียวกับไฟล์ที่จะ test
  3. test case function จะต้องชื่อขึ้นต้นด้วย Test และตามด้วยชื่อ test case เช่น TestGetGCDOf15And9
  4. การ run test จะถูกจำกัดอยู่ใน scope ของ package นั้น ๆ
  5. go มี standard package ชื่อ testing สำหรับช่วยในการทำ unit test
pkg/gcd/
|- gcd.go
|- gcd_test.go

--

--

Anuwong Mongkudkornburee

สวัสดีคร้าบ ท่านสมาชิกชมรมคนชอบ “เว็บ”